Information

Terminsavgifter

  • 900 kr för gemene man över 18 år
  • 700 kr för studenter, ungdomar 15-18 år, arbetslösa
  • 500 kr för barn/ungdom under 15 år
  • 100 kr för KI-studenter (första terminen)
  • 350 kr för KI-studenter (övriga terminer)

Avgiften betalas på Postgiro 21 53 37-7

Rabatt på träningsavgift

  • 150kr för varje ytterligare familjemedlem

Intresserad av att träna hos oss för första gången?
De tre första gångerna är avgiftsfria.