Etikett i dojon

En dojo (dōjō, 道場) är en lokal där en traditionell japansk konstart utövas. Ordet kan uttydas ”platsen för studier” alternativt ”en plats där Vägen utövas”; den sistnämnda uttydningen anspelar starkt på zen, och trots att ordet främst förknippas med budo.

Inom budon blir ordet dojo ofta synonymt med träningslokal men dojon kan även, såsom ofta i äldre japansk budo, koryu, främst ha en rituell funktion medan själva träningen sker någon annan stans – ofta utomhus. En traditionell japansk dojo har oftast en plats längst fram, shomen, som typiskt har något slags shintoaltare längst fram. Altaret har ofta bilder av stilens grundare, och i väst ersätts ofta shintoaltaret med en bild av stilens grundare – Jigoro Kano i judo, Morihei Ueshiba i aikido och så vidare.

Förhållningsregler

 • Kom i tid till träningen
 • Buga när du går in i dojon
 • Visa artighet mot sensei och andra elever i dojon och omklädningsrummen
 • Bär inga smycken eller hårspännen under träningen
 • Håll dina naglar på fingrar och tår kortklippta
 • När sensei kallar till träning, ställ upp snyggt på en linje, mot shomen
 • Lyssna noggrant och uppmärksamt på de instruktioner och råd som ges
 • När sensei instruerar dig, lyssna uppmärksamt och glöm inte att visa att du har uppfattat och förstått instruktionerna
 • När avslutningsövningarna är slut, ställ er på en linje och sätt er i seiza-ställning
 • Glöm inte att tacka den som gett dig ett råd om karate
 • Om du blir skadad, träna inte förrän skadan är helt läkt.
 • När du lämnar dojon, glöm inte att buga i dörren mot shomen